Kanderdag stichting Kinderdroomwens

Kanjerdag Kinderdroomwens

Zaterdag 15 juni 2019 is het wederom “Kanjerdag” van de Stichting Kinderdroomwens. KCN geeft niet alleen een cheque maar steekt ook de handen uit de mouwen.

Monique Hogenboom kijkt vertederd naar de binnenkomst van de talrijke kinderen die uit alle delen van het land, met hun ouders of begeleiders, zijn gekomen: “Kijk dan die blije snoetjes, daar doe je het voor, dat is van grote betekenis. Even de dagelijkse problemen vergeten en dingen doen die ze leuk vinden, waar de kinderen van dromen”.

Naast de vele activiteiten, die de stichting gedurende het jaar organiseert, is dit een van de hoogtepunten.

  • In bijzondere auto’s rijden, zoals Ferrari ’s, Maserati’s, Bentley ’s
  • Action Painting
  • Cup cakes maken
  • Schermen
  • DJ spelen
  • Vloggen
  • Glitterschudbollen maken
  • Wetenschap

Voor dit alles zijn vele vrijwilligers vroeg gekomen, onder hen 13 leden van Kiwanis Club Nijmegen (KCN) en een drietal partners.

KCN kiest jaarlijks voor een groot sponsorproject en voor het bestuursjaar 2018/2019 is dit de Stichting Kinderdroomwens. De club bestaat naast het bestuur uit een aantal commissies. De fundraisingcommissie is verantwoordelijk voor het doen van voorstellen voor een project en het verkrijgen van de daarvoor benodigde middelen.

Voor dit laatste kan de club rekenen op de opbrengst van de jaarlijkse (dit jaar voor de 5e keer) kerststollenactie. In de bakkerij van ons gewaardeerde lid Goos- Jan Looijenga bakken wij als club z’n 1500-2000 stollen.

Dit jaar is de opbrengst euro 10.000 en dit bedrag wordt met 50% verhoogd door de Nederlandse Stichting van het Gehandicapte Kind (NSGK). Zodoende is er vandaag een cheque van euro 15.000 beschikbaar.

Terug naar 15 juni jl.

De stemming wordt tijdens de Kick Off in het theater door Bennie Solo verhoogd met mooie liedjes en het bespelen van de kinderen in de zaal.

Na de lunch rouleren de kinderen om het uur tussen de verschillende activiteiten. Meerijden in een Ferrari of Bentley, fanatiek de eerste schermlessen volgen met een echte degen, als een volleerd DJ met eigen draaitafel aan het werk, cup cakes maken of een heus schilderwerk, glitterschudbollen die een kijkje geven op de bodem van de zee, en ook de wetenschap komt met allerlei proefjes aan bod. Wat opvalt, is dat de kinderen helemaal opgaan in de activiteiten.

Kortom een intensieve, leuke, soms emotionele dag die wordt afgesloten in het theater met een optreden van een tweetal artiesten.

Dit niet nadat een van de bestuursleden van KCN de cheque van euro 15.000 mocht uitreiken aan Monique, die zichtbaar ontdaan is van dit hoge bedrag. “Daar kunnen we als stichting weer hele mooie dingen meedoen, dank jullie allemaal”.

Zo sloten ook de vrijwillige leden van KCN de dag af met een goed en voldaan gevoel.

Deel deze post