ANBI-Status Kiwanis Nijmegen

ANBI-Status Kiwanis Nijmegen

/imagecache/lg/uploads/2020/09/logo-anbi-status-1.jpg

Zowel onze stichting Fondsenwerving Kiwanis Nijmegen als stichting Fondsenbeheer Kiwanis Nijmegen zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen (periodieke en inclentele) giften en nalatenschappen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schnker kun je profiteren van belastingvoordeel. 


Wat is een ANBI?
De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.


Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?
Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichtingen van Kiwanis Nijmegen, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Verdere informatie kan gevonden worden onder:


Wat is het voordeel van een ANBI-status?
Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor (periodieke en incidentele) giften en schenkingen. Deze mogen, onder bepaalde voorwaarden, worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.