“ Zet 25 kerels bij elkaar en ze zetten zich in voor een goed doel. ”

“ Zet 25 kerels bij elkaar en ze zetten zich in voor een goed doel. ”

Zo mag je onze club in het kort duiden.

Maar meer formeel, Kiwanis Club Nijmegen (KCN), opgericht in 1984, maakt deel uit van Kiwanis Internationaal (KI). KI is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers, verenigd in serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen.

KCN beoogt middelen te verwerven en te verschaffen aan maatschappelijke groeperingen of organisaties die lokaal, regionaal, nationaal of internationaal opereren; dit slechts indien geen andere middelen ter beschikking worden gesteld door overheidsorganisaties of niet gouvermentele organisaties. Als internationale organisatie kent KI een structuur die lokale clubs autonomie geeft.

KCN kent leden en heeft een bestuur dat jaarlijks aantreedt. Beleidsregels, clubprojecten en procedures worden op lokaal niveau door het bestuur en de ledenvergadering vastgelegd.

Goede doelen worden jaarlijks vastgesteld en zijn een verenigingsbesluit: de middelen worden verkregen door activiteiten van de leden en uitgevoerd in de vorm van projecten.